Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

ΝΕΟ:

DURACELL PROFESSIONAL EFB

 ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

 

Στα οχήματα επαγγελματικής χρήσης η μπαταρία δικτύου οχήματος πρέπει να αποδίδει καθημερινά τα μέγιστα. Οι συνεχώς αυξανόμενες λειτουργίες άνεσης απαιτούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας - ιδίως όταν ο οδηγός διανυχτερεύει σε ένα φορητό μεγάλων αποστάσεων, χρησιμοποιεί πολλούς ηλεκτρονικούς καταναλωτές. Όταν η μπαταρία ενσωματώνεται στο πίσω μέρος του πλαισίου, πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική και να αντέχει στους κραδασμούς.

 

 

ΤΟΜΕΊΣ ΧΡΉΣΗΣ
Μπαταρίες AGM Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας AGM
Seven tips for extended battery life!
Full power for longer and no starting problems in winter!
How to get even better performance from your Duracell car battery.

1. Keep it active and on the move.
Inactive batteries start to discharge in a process during which lead sulphate forms of the battery plates and obstructs the current flow. A charger keeps the battery in shape and prevents sulphation.

 

2. Keep it clean.
Ensure that the surface of the battery is clean and dry using an antistatic cloth. Moisture in the engine compartment causes current creepage, which consumes energy. In addition, do not use any so-called improvement agents.

 

3. Keep it safe in winter.
Battery starting performance declines in cold weather. Therefore, in order to have sufficient power, switch off additional consumers such as blowers and the heating until the engine is running. Moreover, turn them off before shutting down the engine.

 

4. Keep it running marathons.

During short trips cars often require more energy than the dynamo can generate and recharge, which means that the battery is subject to constant discharging. Therefore, if possible take the car out for longer runs in order to charge up the battery, or even better treat your battery to an external compensatory charge. The environment will be most grateful.

 

5. Keep it fit for winter with an extra charge.
Frequent short trips in combination with stop and start traffic reduce the energy level of the battery during every start and drive. Give your battery an extra portion of power with external charging, especially before the first cold winter weather arrives.

 

6. Keep your convertible in trim during hibernation.
Are you mothballing your car for the winter? If so and the battery is to stay in the vehicle, then remove the negative terminal. The battery must remain dry and cool (but frost-free). Recharge at the latest when an open-circuit voltage of 12.5V is reached. The solution for these requirements of seasonally driven cars is provided by regular compensatory charges and charge retention.

 

7. Keep a booster close at hand.
In view of the sensitive electronic components in the vehicle, as a rule starting assistance should only be given by a start booster. This is because start assistance from vehicle to vehicle can lead to voltage peaks during the disconnection of the terminals, which can damage or even destroy car electronic systems.

 

Get through the winter safely and well!

περισσότερακλείσιμο
Battery tip: Cheap can be expensive!
When it comes to choosing a car battery, you should focus on quality.
Nowadays, starter batteries are particularly challenged by the use of start-stop systems, additional equipment and climatic conditions. Cheap batteries are often the more expensive solution!

The requirements for starter batteries are strongly dependent on the climatic conditions and the additional electrical/electronic equipment. Today, most new vehicles are also equipped with a start-stop system that switches off the engine when the vehicle is stopped in order to reduce fuel consumption and emissions. Conventional starter batteries can no longer fulfil this challenging task, which is why the use of special start-stop batteries with AGM (Absorbent Glass Mat) or EFB (Enhanced Flooded Battery) technology is required.

Cheap batteries are therefore often the more expensive solution, as they can lead to starting problems in summer and winter.

 

There is a good reason why Duracell quality batteries have established themselves worldwide!

They combine the highest starting power, further increased cold start characteristics, optimised current consumption capacity and thus improved chargeability as well as a long service life.

 

Duracell Tip: Use the next largest battery for your car, for which there is usually enough space. Because these are additional power reserves for your vehicle! The price difference is usually extremely small and the alternator of your vehicle is designed for it!

περισσότερακλείσιμο
Battery tip: Giving a jump start.
You can always rely on a well-maintained Duracell battery, but what happens when a neighbour has starting problems? You naturally want to help and provide quick and simple assistance. That´s how you do it right!

However, one thing should be noted from the outset. Namely, that in view of the sensitive electronic components in the vehicle, as a rule starting assistance should only be given by means of a Booster. This is because start assistance from vehicle to vehicle can lead to voltage peaks during the disconnection of the terminals, which can damage or even destroy car electronic systems.

 

Therefore, it is essential that the following procedure be strictly observed when using starter cables!
– Standardised starter cables (e.g. in accordance with DIN 72 553) should always be used when giving starting assistance.
– Observe the instructions for the use of the starter cables.
– Only connect batteries with the same nominal voltage.
– When connecting the terminals, switch off both vehicle engines!
– First connect the two positive terminals (1) with (2). Then connect the negative terminal of the assisting vehicle (3) with (4), the blank metallic point on the vehicle requiring assistance, away from the battery. (Observe the instructions of the vehicle manufacturer.)
– Now start the vehicle needing assistance for a maximum of 15 seconds. Do not start the assisting vehicle.
– When disconnecting the terminals, remove the cables in the reverse sequence to the above.

 

Attention: The car battery is not always installed in the engine compartment, but can also be located in the interior/passenger compartment or luggage compartment. The procedure of the jump start remains unchanged!

 

Get through the winter safely and well!

περισσότερακλείσιμο
Battery tip: Application and function of the battery sensor.
What is the function of the sensor at the negative terminal of the starter battery?
The electronic battery sensor is an important part of energy management in motor vehicles. The sensor gives the car precise information about the battery status and controls the charging voltage and charging current accordingly.

The massively increased on-board currents in modern vehicle models and in particular the microhybrid applications start/stop and recuperation (=recovery) of braking energy place new demands on car batteries. More and more often, kinetic energy is also converted into electrical energy during coasting (=free rolling of the car), thus charging the battery.

 

Application and function of the sensor. Energy management continuously records parameters such as voltage, current and temperature via the battery sensor. These measured values are used to calculate important parameters such as charge status, functional status, overall battery status and a large number of other values.

 

The data is transmitted to the vehicle computer. The computer then decides on the energy balance in the vehicle and, if necessary, restricts the use of comfort consumers such as seat heating or air conditioning, deactivates the start/stop function and signals this to the driver on the display with corresponding instructions. If the alternator then recharges sufficiently, the control unit automatically reactivates all consumers and functions.

 

The customer benefit briefly noted. The primary aim is to ensure that the engine always starts and thus avoid vehicle failure. In addition, the sensor supports intelligent alternator control, which reduces CO2 emissions, saves fuel and protects the environment. If the battery no longer delivers the desired performance, "defective battery" is stored in the system and this early warning makes it possible to plan battery replacement.

 

Industry abbreviations quickly explained:

BEM - Battery Energy Management =

BMS - Battery Management System =

EEM - Electrical Energy Management =

EMS - Energy Management System

 

BSD - Battery State Detection

 

EBS - Electronic Battery Sensor =

IBS - Intelligent Battery Sensor

περισσότερακλείσιμο
Battery tip: charge car battery correctly!
So geht's richtig!
Now is the perfect time to recharge the battery. That's how it works!

Charging of conventional wet batteries and EFB batteries:

 

- Before charging, check electrolyte level and, if necessary, fill up desalinated or distilled water to the max. acid residue mark or 15 mm above the upper edge of the plate. The screw connections of the battery must not remain open during charging, it is best to close them again.

AGM batteries must not be opened, refilling with water is not possible or necessary.

 

- Connect the positive terminal (+) of the battery to the charging clamp (+) of the charger and the negative terminal (-) to the negative clamp (-) of the charger. Only switch on the charger after connecting the battery. Switch off the charger when charging is complete.


- A tenth of the capacity is recommended as charging current. (e.g. 44 Ah: 10 = 4.4 A charging current). With an automatic charger (e.g. Banner Accucharger) this setting happens, as the name suggests, automatically.


- Charging is complete when the current drops to 0 or no longer decreases or the automatic charger switches off. Provide good ventilation during charging. Attention: Highly explosive oxyhydrogen gas forms during charging! Fire, sparks, open light and smoking prohibited!

 

- AGM batteries must be charged with a voltage regulated charger, e.g. Banner Accucharger (max. 14.8V)!


As a general rule, fully automatic chargers (charging voltage limitation with 14.8V) are well suited for charging the battery installed in the vehicle. If your charger has an automatic mode with voltages >15.9V, the battery must be disconnected from the on-board electronics or removed from the vehicle. In the worst case the installed control units could be destroyed by overvoltages, the resulting damage would be enormous!

περισσότερακλείσιμο
Information on the REACH Regulation
Our raw material lead has been classified as SVHC substance (Substances of Very High Concern) according to the REACH regulation. We would be pleased to inform you about the details below.

Duracell Automotive has been producing high-quality, lead-acid starter batteries in Austria since 1937. Our products are subject to a closed life cycle, whereby almost all raw materials, including lead and polypropylene for example, are recycled. As such, the responsible and environmentally friendly use of lead and lead oxide is integral to our work.

 

By law, we are required to once again make you aware that we use lead in our batteries. This is as a result of EC regulation no. 1907/2006 (REACH, article 59 1 10) and the revision of the Candidate List from which substances, that are of particularly high concern, are selected for authorisation (Version 28.08.2018; see https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table)

 

Information letter

 

Caption: © Photo Dall

 

περισσότερακλείσιμο
Duracell Automotive Meeting
Duracell UK & US visiting Linz
As part of the CIP, Continuous Improvement Process, we were again able to inspire with the high quality of Duracell Automotive batteries.

The high investments at the plant, such as the expansion of battery production, will ensure the quality and durability of Duracell Automotive for the future.

 

Caption:

Plant tour Duracell Automotive Production

From the left: Dominik Traxler, Technical Product Management

Thomas Kaminski, Head of Quality Management

Mike Bielanos, Duracell Global Licensing Continuous Improvement Manager

Mike Dixon, Duracell Global Licensing Director

Gerald Huemer, Duracell Automotive Key Account Management

 

περισσότερακλείσιμο
How does a start/stop system work?
Functionality and potential savings
The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again in standby phases (e.g. at a red traffic light) when you walk off the clutch or brake or step on it during a stop. This means that the start/stop system ensures lower fuel consumption - especially in city traffic.

Due to the environmental aspect and improved economy, the start/stop system spreads rapidly across all vehicle classes.

 

The savings potential: Depending on the driving situation, especially in city traffic, you use up to 0.8 l less fuel per 100 km! With a start/stop system, up to 8% of CO2 emissions can be reduced.

 

Start/stop systems place higher demands on the car battery. More power and a higher cycle stability are required. During the stop phase, the battery must provide the energy for the increased number of engine starts and for the electrical loads in the car.

The basic requirement is a particularly strong and cycle-proof start/stop battery (with EFB or AGM technology), which remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

With the highly specialized batteries of the Extreme EFB and Extreme AGM series, Duracell completely covers the segment of power supply for start/stop vehicles.

 

περισσότερακλείσιμο
AUTOMECHANIKA 2018
Duracell at Automechanika Frankfurt 2018
Automechanika Frankfurt is the leading international trade fair for equipment, parts, accessories, management & services for the automotive industry. Also this year Duracell was represented at the Automechanika Frankfurt, from 11th to 15th September 2018. (Hall 4.1 - Stand D51)

Innovative battery technologies as a central component of tomorrow's mobility are moving more than ever into focus. Accordingly, Duracell also focused on the latest product developments in the field of starter batteries.

 

Picture caption: Copyright Messe Frankfurt GmbH

 

περισσότερακλείσιμο