Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

Δύναμη για την πίστα

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

 

Εδώ βλέπετε έναν κατάλογο όλων των μπαταριών εκκίνησης, οι οποίες ενδείκνυνται για οχήματα διαμόρφωσης πίστας χιονιού.

Κατασκευαστής B
Κατασκευαστής I
Κατασκευαστής K
Κατασκευαστής L
Κατασκευαστής P