Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

ΟΙ 5 ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Λόγω του ευαίσθητου ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει το όχημα, υποβοήθηση εκκίνησης θα πρέπει γενικά να παρέχεται μόνο με συσκευή υποβοήθησης εκκίνησης (π.χ. Banner Booster).

 

 • Η υποβοήθηση εκκίνησης από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο μπορεί κατά την αποσύνδεση να οδηγήσει σε αιχμές τάσης με συνέπεια να υποστεί ζημιά ή να καταστραφεί το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος.
 • Συνεπώς τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση καλωδίων εκκίνησης!
 • Κατά την υποβοήθηση εκκίνησης με το καλώδιο εκκίνησης προτείνεται η χρήση των τυποποιημένων καλωδίων εκκίνησης (π.χ. κατά DIN 72 553). Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης των καλωδίων εκκίνησης.
 • Να συνδέετε μόνο μπαταρίες με την ίδια ονομαστική τάση.
 • Σύνδεση: Σβήστε και τους δύο κινητήρες των αυτοκινήτων! Συνδέστε πρώτα τους δύο θετικούς πόλους 1 με 2, έπειτα τον αρνητικό πόλο του οχήματος δότη 3 με ένα μεταλλικό στιλπνό σημείο στο όχημα 4 που χρειάζεται βοήθεια και μακριά από την μπαταρία. (Προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος).
 • Τώρα βάλτε μπροστά το όχημα που χρειάζεται βοήθεια για έως 15 δευτ., ταυτόχρονα μην ξεκινάτε το όχημα δότη.
 • Αποσύνδεση: αποσυνδέστε τα καλώδια με την αντίθετη σειρά.
 • Η  μπαταρία αυτοκινήτου δεν είναι πάντα τοποθετημένη στον χώρο του κινητήρα, αλλά μπορεί να βρίσκεται επίσης στον εσωτερικό χώρο/χώρο επιβατών  ή στον χώρο αποσκευών. Η διαδικασία  της υποβοήθησης εκκίνησης παραμένει ωστόσο  ίδια!

Μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία Duracell μπορεί να αποθηκευτεί (στους 20°C) χωρίς επαναφόρτιση για περίπου 12 μήνες. Για κάθε μήνα αναμένεται (στους 20°C) μία αυτοεκφόρτιση περ. 3%. Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία τόσο μικρότερη είναι η αυτοεκφόρτιση.

Για να είστε σίγουροι ελέγξτε την τάση ηρεμίας των μπαταριών μετά από περ. 3 μήνες. Αν η τάση είναι < 12,60V (αλλά οπωσδήποτε > 12,50V) πρέπει η μπαταρία να επαναφορτιστεί αμέσως. Σε τάση < 12,70V πρέπει ο έλεγχος να επαναληφθεί μετά από περ. έναν μήνα. Προσέξτε ότι στην περίπτωση μίας επαναφόρτισης στην ύπαιθρο πρέπει η θερμοκρασία της μπαταρίας να ανέβει πρώτα πάνω από 0°C για να μπορέσει να ληφθεί ένα φορτίο.
Στην περίπτωση μίας απαραίτητης φόρτισης μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία και να την αφήσετε να «ξεπαγώσει» σε χώρους με >0°C ή απλά να συνδέσετε τη συσκευή φόρτισης για μερικές μέρες με την μπαταρία, ώστε στην αρχή να χρησιμοποιηθεί η ενέργεια φόρτισης για τη θέρμανση της μπαταρίας. Μην φοβάστε, μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος παγώνει στους περ. 70°C. Μία αποφορτισμένη μπαταρία (τάση ηρεμίας = 12,0V) παγώνει όμως ήδη σε λίγους βαθμούς υπό του μηδενός!

 

Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να προσέξετε:

 • Στις μπαταρίες Duracell δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό!
 • Φορτίστε πλήρως την μπαταρία (χωριστά) πριν από την διαχείμαση, μέχρι να υπάρξει ένα σήμα από την ένδειξη στη συσκευή φόρτισης.
 • Αποσυνδέστε όλους τους καταναλωτές από την μπαταρία (απενεργοποίηση μέσω αποσύνδεσης της μπαταρίας ή τραβώντας την κεντρική ασφάλεια).
 • Προσέξτε ώστε η επιφάνεια της μπαταρίας να είναι στεγνή και να παραμείνει στεγνή.
 • Στην περίπτωση μίας αφαίρεσης πρέπει να αποθηκεύσετε την μπαταρία σε ένα στεγνό και όσο το δυνατόν ψυχρό μέρος (πλήρως φορτισμένη).
 • Εφαρμόστε κατά την αποθήκευση της μπαταρίας μία προστασία βραχυκυκλώματος.
 • Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την τοποθέτηση στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ή πριν από τη δημιουργία επαφής με το ηλεκτρικό δίκτυο του οχήματος.
 • Στο τέλος και το σπουδαιότερο: Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια των εργασιών με μπαταρίες μολύβδου-οξέος!

 

Υπάρχουν επίσης αντίστοιχες συσκευές φόρτισης, οι οποίες διατηρούν αυτόματα το επίπεδο φόρτισης (όλοι οι φορτιστές μπαταριών Banner) Η συσκευή φόρτισης μπορεί έτσι να παραμείνει συνδεδεμένη με την μπαταρία ολόκληρο τον χειμώνα χωρίς να υποστεί ζημιά η μπαταρία.

Η Duracell συνιστά την τοποθέτηση μόνο μπαταριών με τάση ηρεμίας > 12,50V.

 

– Πριν από την τοποθέτηση και την αφαίρεση της μπαταρίας απενεργοποιήστε τον κινητήρα και όλους τους καταναλωτές ρεύματος.

– Αποφύγετε τα βραχυκυκλώματα μέσω εργαλείων.

– Κατά την αφαίρεση αποσυνδέστε πρώτα τον αρνητικό πόλο (-) και έπειτα τον θετικό πόλο (+).

– Πριν από την τοποθέτηση της μπαταρίας καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης στο όχημα.

– Τοποθετήστε σταθερά την μπαταρία.

– Καθαρίστε τους πόλους της μπαταρίας και τους ακροδέκτες των πόλων και επαλείψτε ελαφρά με γράσο ελεύθερο από οξέα.

– Κατά την τοποθέτηση συνδέστε πρώτα τον θετικό πόλο (+) και έπειτα τον αρνητικό πόλο (-). Προσέξτε τη σωστή έδραση των ακροδεκτών πόλων.

 

Προσοχή: Τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος (οδηγίες χρήσης ή συντήρησης)!

Πρέπει να αφαιρεθεί η μπαταρία για την επαναφόρτιση ώστε να προληφθούν τυχόν ζημιές στο όχημα; Προσέξτε τον τύπο της συσκευής φόρτισης. Αρκετές φορές θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήματος ή σε αυτές του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης πολύτιμες συμβουλές για τη φόρτιση στο όχημα. Γενικά ισχύει ότι οι πλήρως αυτόματες συσκευές φόρτισης (περιορισμός τάσης φόρτισης με 14,8V) είναι κατάλληλες για τη φόρτιση των μπαταριών που είναι τοποθετημένες στο όχημα.

 

Αν η συσκευή σας φόρτισης διαθέτει ένα αυτόματο πρόγραμμα λειτουργίας με τάσεις >15,9V τότε πρέπει η μπαταρία να αποσυνδεθεί οπωσδήποτε από το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος ή να αφαιρεθεί από το όχημα. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να καταστραφούν οι τοποθετημένες μονάδες ελέγχου λόγω ρευμάτων υπέρτασης και η ζημιά που θα προέκυπτε θα ήταν μεγάλη! Προσοχή: Κατά την αποσύνδεση προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.

 

– Οι μπαταρίες επιτρέπεται να φορτίζονται μόνο με συνεχές ρεύμα. Συνδέστε τον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας με τον θετικό πόλο (+) της συσκευής φόρτισης και τον αρνητικό πόλο (-) με τον αρνητικό πόλο (-) της συσκευής φόρτισης.

– Ενεργοποιήστε τη συσκευή φόρτισης μόνο αφού έχει συνδεθεί η μπαταρία. Στο τέλος της φόρτισης αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή φόρτισης.

– Σαν ρεύμα φόρτισης συνιστάται ένα δέκατο της χωρητικότητας. (π.χ. 44 Ah: 10 = 4,4 A ρεύμα φόρτισης).

– Η θερμοκρασία του οξέος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης τους 55 βαθμούς C. Σε περίπτωση υπέρβασης πρέπει να διακόπτεται η φόρτιση.

– Κατά τη φόρτιση πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός.

- Οι βιδωτές συνδέσεις των μπαταριών δεν πρέπει να ανοιχτούν.

- Προσέξτε ότι το 1,2πλάσιο της ληφθείσας χωρητικότητας πρέπει να φορτιστεί ξανά αντίστροφα. (π.χ.: ληφθείσα χωρητικότητα 30Ah --> επιστροφή φόρτισης 36Ah!)

- Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν το ρεύμα τείνει προς το 0 ή δεν μειώνεται παραπάνω ή έχει απενεργοποιηθεί η αυτόματη συσκευή φόρτισης.

 

Για βαθιά εκφορτισμένες μπαταρίες υγρών στοιχείων συνιστάται τάση φόρτισης 16V (αποσυνδέστε την μπαταρία οπωσδήποτε από το ηλεκτρονικό σύστημα οχήματος)!

 

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης δημιουργείται κροτούν αέριο που είναι εκρηκτικό! Η φωτιά, οι σπινθήρες, το ανοιχτό φως και το κάπνισμα απαγορεύονται!

Duracell Extreme AGM:

Να φορτίζεται οπωσδήποτε με συσκευή φόρτισης που έχει ρύθμιση τάσης (μεγ. 14,8V)! Η χρήση συνηθισμένων συσκευών φόρτισης χωρίς ρύθμιση τάσης καταστρέφει την μπαταρία λόγω υπερφόρτισης και προκαλεί διαρροή του ηλεκτρολύτη!

Ναι, σημαντικά.
Η συμβατική μπαταρία εκκίνησης έχει σχεδιαστεί, όπως υποδεικνύεται από το όνομα, για έναν και μοναδικό σκοπό, να παρέχει μεγάλη ποσότητα ενέργειας για την εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, το σύστημα φόρτισης του οχήματος φροντίζει για την επαναφόρτιση της ενέργειας που έχει καταναλωθεί ενώ παράλληλα τροφοδοτεί και όλους άλλους ηλεκτρικούς καταναλωτές.

 

Μια μπαταρία Start/Stop αναλαμβάνει πολλά περισσότερα από την απλή εκκίνηση του κινητήρα.

Τροφοδοτεί τους διάφορους ηλεκτρικούς καταναλωτές με ενέργεια όταν το όχημα είναι ακίνητο και ο κινητήρας είναι σβηστός (διακοπή λειτουργίας). Πρέπει να διασφαλιστεί ολόκληρη η τροφοδοσία δικτύου οχήματος μαζί με την επόμενη διαδικασία εκκίνησης! Αυτό σημαίνει, ότι η τεχνολογία και τα μέρη μιας μπαταρίας Start/Stop διαφέρουν σημαντικά από αυτά μιας συμβατικής μπαταρίας εκκίνησης.


Προσέξτε:
Αν σε ένα αυτοκίνητο με τεχνολογία Start/Stop τοποθετηθεί εκ παραδρομής - από λάθος ταξινόμηση – ή για μείωση του κόστους, μια συμβατική μπαταρία υγρών στοιχείων, τότε μια βλάβη της μπαταρίας ή μια ολοκληρωτική βλάβη είναι αναπόφευκτη. Ανάλογα με το προφίλ οδήγησης (σύντομη διαδρομή, stop-and-go) μια συμβατική μπαταρία εκκίνησης θα καταστραφεί εντός λίγων μηνών, λόγω του εξαιρετικά υψηλού κυκλικού φορτίου από τη λειτουργία Start/Stop του κινητήρα.


Η βλάβη της μπαταρίας οδηγεί με τη σειρά της σε διάφορες δυσλειτουργίες του οχήματος (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Start/Stop). Σε αυτά προστίθενται πρόβλημα που συνεπάγονται τη βλάβη της μπαταρίας, όπως πιθανή απώλεια χρόνου, αναμονή για βοήθεια, καθυστερήσεις, προβλήματα με τα ραντεβού και δυσαρέσκεια με την τοποθετημένη ανταλλακτική μπαταρία.

 

Συνεπώς μην τοποθετείτε σε καμία περίπτωση μια συμβατική μπαταρία υγρών στοιχείων σε ένα αυτοκίνητο με λειτουργία Start/Stop, το οποίο εργοστασιακά είχε εξοπλιστεί με μπαταρία AGM* ή EFB**. Όταν απαιτείται πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί ξανά μια μπαταρία AGM ή EFB! Σε ίδιο περίβλημα και με ίδια κατηγορία ισχύος.

 

Συμβουλή από την Duracell Automotive: Η αναβάθμιση της μπαταρίας Extreme EFB σε μια ακόμα πιο ισχυρή μπαταρία Extreme AGM με πιο σταθερούς κύκλους λειτουργίας είναι δυνατή στα περιβλήματα L3/H6 (70 Ah) και L4/H7 (80 Ah). Απευθυνθείτε σχετικά στον αρμόδιο σύμβουλο πελατών Duracell.

 

*AGM = Absorbent Glass Mat, το οξύ είναι αναρροφημένο και δεσμευμένο σε υαλοΰφασμα
**EFB = Enhanced Flooded Battery, η μπαταρία εκκίνησης με σταθερούς κύκλους