ΟΙ 5 ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Λόγω του ευαίσθητου ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει το όχημα, υποβοήθηση εκκίνησης θα πρέπει γενικά να παρέχεται μόνο με συσκευή υποβοήθησης εκκίνησης (π.χ. Banner Booster).

 

 • Η υποβοήθηση εκκίνησης από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο μπορεί κατά την αποσύνδεση να οδηγήσει σε αιχμές τάσης με συνέπεια να υποστεί ζημιά ή να καταστραφεί το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος.
 • Συνεπώς τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση καλωδίων εκκίνησης!
 • Κατά την υποβοήθηση εκκίνησης με το καλώδιο εκκίνησης προτείνεται η χρήση των τυποποιημένων καλωδίων εκκίνησης (π.χ. κατά DIN 72 553). Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης των καλωδίων εκκίνησης.
 • Να συνδέετε μόνο μπαταρίες με την ίδια ονομαστική τάση.
 • Σύνδεση: Σβήστε και τους δύο κινητήρες των αυτοκινήτων! Συνδέστε πρώτα τους δύο θετικούς πόλους 1 με 2, έπειτα τον αρνητικό πόλο του οχήματος δότη 3 με ένα μεταλλικό στιλπνό σημείο στο όχημα 4 που χρειάζεται βοήθεια και μακριά από την μπαταρία. (Προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος).
 • Τώρα βάλτε μπροστά το όχημα που χρειάζεται βοήθεια για έως 15 δευτ., ταυτόχρονα μην ξεκινάτε το όχημα δότη.
 • Αποσύνδεση: αποσυνδέστε τα καλώδια με την αντίθετη σειρά.
 • Η  μπαταρία αυτοκινήτου δεν είναι πάντα τοποθετημένη στον χώρο του κινητήρα, αλλά μπορεί να βρίσκεται επίσης στον εσωτερικό χώρο/χώρο επιβατών  ή στον χώρο αποσκευών. Η διαδικασία  της υποβοήθησης εκκίνησης παραμένει ωστόσο  ίδια!

Do not jump-start an electric car!

For technical reasons, the jump-start points of electric cars, if available at all, are not designed to jump-start other vehicles. In this case, it is better to seek the help of a breakdown service. Conversely, however, an internal combustion engine may properly jump-start an electric car.

Jump starting by pushing the car

 

 1. Open the driver's window in the car to talk to the people helping.
 2. Ignition on: Turn ignition key to activate ignition (do not start).
 3. Driver gives command to push car.
 4. Driver steps on the clutch, engages second gear (enables smoother starting than with first gear) and remains on the depressed clutch pedal.
 5. The driver slowly releases the clutch at about 10 km/h and accelerates.
 6. The pusher continues until the engine starts.
 7. Everything has worked, the engine starts due to the momentum and you can drive off.
 8. If the battery is discharged, charging with an external charger is recommended. A few kilometres on the motorway are not enough to fully charge the battery. If you suspect that the starter motor is defective, please visit your trusted specialist workshop at short notice.

 

Which car can be pushed?

- In principle, any car with a combustion engine, with a manual gearbox and without a catalytic converter.

- Do NOT start all other cars with a catalytic converter or automatic transmission!

In cars with a catalytic converter, unburnt fuel can get into the catalytic converter and cause damage. With automatic transmissions, the torque converter only works when the engine is running, pushing is only possible to move the car from the spot, but not for starting the engine.

- Do NOT push electric cars!

This cannot work, there is no mechanical clutch!

Μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία Duracell μπορεί να αποθηκευτεί (στους 20°C) χωρίς επαναφόρτιση για περίπου 12 μήνες. Για κάθε μήνα αναμένεται (στους 20°C) μία αυτοεκφόρτιση περ. 3%. Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία τόσο μικρότερη είναι η αυτοεκφόρτιση.

Για να είστε σίγουροι ελέγξτε την τάση ηρεμίας των μπαταριών μετά από περ. 3 μήνες. Αν η τάση είναι < 12,60V (αλλά οπωσδήποτε > 12,50V) πρέπει η μπαταρία να επαναφορτιστεί αμέσως. Σε τάση < 12,70V πρέπει ο έλεγχος να επαναληφθεί μετά από περ. έναν μήνα. Προσέξτε ότι στην περίπτωση μίας επαναφόρτισης στην ύπαιθρο πρέπει η θερμοκρασία της μπαταρίας να ανέβει πρώτα πάνω από 0°C για να μπορέσει να ληφθεί ένα φορτίο.
Στην περίπτωση μίας απαραίτητης φόρτισης μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία και να την αφήσετε να «ξεπαγώσει» σε χώρους με >0°C ή απλά να συνδέσετε τη συσκευή φόρτισης για μερικές μέρες με την μπαταρία, ώστε στην αρχή να χρησιμοποιηθεί η ενέργεια φόρτισης για τη θέρμανση της μπαταρίας. Μην φοβάστε, μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος παγώνει στους περ. 70°C. Μία αποφορτισμένη μπαταρία (τάση ηρεμίας = 12,0V) παγώνει όμως ήδη σε λίγους βαθμούς υπό του μηδενός!

 

Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να προσέξετε:

 • Στις μπαταρίες Duracell δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό!
 • Φορτίστε πλήρως την μπαταρία (χωριστά) πριν από την διαχείμαση, μέχρι να υπάρξει ένα σήμα από την ένδειξη στη συσκευή φόρτισης.
 • Αποσυνδέστε όλους τους καταναλωτές από την μπαταρία (απενεργοποίηση μέσω αποσύνδεσης της μπαταρίας ή τραβώντας την κεντρική ασφάλεια).
 • Προσέξτε ώστε η επιφάνεια της μπαταρίας να είναι στεγνή και να παραμείνει στεγνή.
 • Στην περίπτωση μίας αφαίρεσης πρέπει να αποθηκεύσετε την μπαταρία σε ένα στεγνό και όσο το δυνατόν ψυχρό μέρος (πλήρως φορτισμένη).
 • Εφαρμόστε κατά την αποθήκευση της μπαταρίας μία προστασία βραχυκυκλώματος.
 • Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την τοποθέτηση στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ή πριν από τη δημιουργία επαφής με το ηλεκτρικό δίκτυο του οχήματος.
 • Στο τέλος και το σπουδαιότερο: Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια των εργασιών με μπαταρίες μολύβδου-οξέος!

 

Υπάρχουν επίσης αντίστοιχες συσκευές φόρτισης, οι οποίες διατηρούν αυτόματα το επίπεδο φόρτισης (όλοι οι φορτιστές μπαταριών Banner) Η συσκευή φόρτισης μπορεί έτσι να παραμείνει συνδεδεμένη με την μπαταρία ολόκληρο τον χειμώνα χωρίς να υποστεί ζημιά η μπαταρία.

Η Duracell συνιστά την τοποθέτηση μόνο μπαταριών με τάση ηρεμίας > 12,50V.

 

– Πριν από την τοποθέτηση και την αφαίρεση της μπαταρίας απενεργοποιήστε τον κινητήρα και όλους τους καταναλωτές ρεύματος.

– Αποφύγετε τα βραχυκυκλώματα μέσω εργαλείων.

– Κατά την αφαίρεση αποσυνδέστε πρώτα τον αρνητικό πόλο (-) και έπειτα τον θετικό πόλο (+).

– Πριν από την τοποθέτηση της μπαταρίας καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης στο όχημα.

– Τοποθετήστε σταθερά την μπαταρία.

– Καθαρίστε τους πόλους της μπαταρίας και τους ακροδέκτες των πόλων και επαλείψτε ελαφρά με γράσο ελεύθερο από οξέα.

– Κατά την τοποθέτηση συνδέστε πρώτα τον θετικό πόλο (+) και έπειτα τον αρνητικό πόλο (-). Προσέξτε τη σωστή έδραση των ακροδεκτών πόλων.

 

Προσοχή: Τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος (οδηγίες χρήσης ή συντήρησης)!

Παρακαλούμε αποδεχτείτε τα Marketing Cookies για να δείτε το περιεχόμενο