FAQ

MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
AND THEIR ANSWERS

Λόγω του ευαίσθητου ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει το όχημα, υποβοήθηση εκκίνησης θα πρέπει γενικά να παρέχεται μόνο με συσκευή υποβοήθησης εκκίνησης (π.χ. Banner Booster).

 

 • Η υποβοήθηση εκκίνησης από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο μπορεί κατά την αποσύνδεση να οδηγήσει σε αιχμές τάσης με συνέπεια να υποστεί ζημιά ή να καταστραφεί το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος.
 • Συνεπώς τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση καλωδίων εκκίνησης!
 • Κατά την υποβοήθηση εκκίνησης με το καλώδιο εκκίνησης προτείνεται η χρήση των τυποποιημένων καλωδίων εκκίνησης (π.χ. κατά DIN 72 553). Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης των καλωδίων εκκίνησης.
 • Να συνδέετε μόνο μπαταρίες με την ίδια ονομαστική τάση.
 • Σύνδεση: Σβήστε και τους δύο κινητήρες των αυτοκινήτων! Συνδέστε πρώτα τους δύο θετικούς πόλους 1 με 2, έπειτα τον αρνητικό πόλο του οχήματος δότη 3 με ένα μεταλλικό στιλπνό σημείο στο όχημα 4 που χρειάζεται βοήθεια και μακριά από την μπαταρία. (Προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος).
 • Τώρα βάλτε μπροστά το όχημα που χρειάζεται βοήθεια για έως 15 δευτ., ταυτόχρονα μην ξεκινάτε το όχημα δότη.
 • Αποσύνδεση: αποσυνδέστε τα καλώδια με την αντίθετη σειρά.
 • Η  μπαταρία αυτοκινήτου δεν είναι πάντα τοποθετημένη στον χώρο του κινητήρα, αλλά μπορεί να βρίσκεται επίσης στον εσωτερικό χώρο/χώρο επιβατών  ή στον χώρο αποσκευών. Η διαδικασία  της υποβοήθησης εκκίνησης παραμένει ωστόσο  ίδια!

Do not jump-start an electric car!

For technical reasons, the jump-start points of electric cars, if available at all, are not designed to jump-start other vehicles. In this case, it is better to seek the help of a breakdown service. Conversely, however, an internal combustion engine may properly jump-start an electric car.

Jump starting by pushing the car

 

 1. Open the driver's window in the car to talk to the people helping.
 2. Ignition on: Turn ignition key to activate ignition (do not start).
 3. Driver gives command to push car.
 4. Driver steps on the clutch, engages second gear (enables smoother starting than with first gear) and remains on the depressed clutch pedal.
 5. The driver slowly releases the clutch at about 10 km/h and accelerates.
 6. The pusher continues until the engine starts.
 7. Everything has worked, the engine starts due to the momentum and you can drive off.
 8. If the battery is discharged, charging with an external charger is recommended. A few kilometres on the motorway are not enough to fully charge the battery. If you suspect that the starter motor is defective, please visit your trusted specialist workshop at short notice.

 

Which car can be pushed?

- In principle, any car with a combustion engine, with a manual gearbox and without a catalytic converter.

- Do NOT start all other cars with a catalytic converter or automatic transmission!

In cars with a catalytic converter, unburnt fuel can get into the catalytic converter and cause damage. With automatic transmissions, the torque converter only works when the engine is running, pushing is only possible to move the car from the spot, but not for starting the engine.

- Do NOT push electric cars!

This cannot work, there is no mechanical clutch!

Μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία Duracell μπορεί να αποθηκευτεί (στους 20°C) χωρίς επαναφόρτιση για περίπου 12 μήνες. Για κάθε μήνα αναμένεται (στους 20°C) μία αυτοεκφόρτιση περ. 3%. Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία τόσο μικρότερη είναι η αυτοεκφόρτιση.

Για να είστε σίγουροι ελέγξτε την τάση ηρεμίας των μπαταριών μετά από περ. 3 μήνες. Αν η τάση είναι < 12,60V (αλλά οπωσδήποτε > 12,50V) πρέπει η μπαταρία να επαναφορτιστεί αμέσως. Σε τάση < 12,70V πρέπει ο έλεγχος να επαναληφθεί μετά από περ. έναν μήνα. Προσέξτε ότι στην περίπτωση μίας επαναφόρτισης στην ύπαιθρο πρέπει η θερμοκρασία της μπαταρίας να ανέβει πρώτα πάνω από 0°C για να μπορέσει να ληφθεί ένα φορτίο.
Στην περίπτωση μίας απαραίτητης φόρτισης μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία και να την αφήσετε να «ξεπαγώσει» σε χώρους με >0°C ή απλά να συνδέσετε τη συσκευή φόρτισης για μερικές μέρες με την μπαταρία, ώστε στην αρχή να χρησιμοποιηθεί η ενέργεια φόρτισης για τη θέρμανση της μπαταρίας. Μην φοβάστε, μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος παγώνει στους περ. 70°C. Μία αποφορτισμένη μπαταρία (τάση ηρεμίας = 12,0V) παγώνει όμως ήδη σε λίγους βαθμούς υπό του μηδενός!

 

Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να προσέξετε:

 • Στις μπαταρίες Duracell δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό!
 • Φορτίστε πλήρως την μπαταρία (χωριστά) πριν από την διαχείμαση, μέχρι να υπάρξει ένα σήμα από την ένδειξη στη συσκευή φόρτισης.
 • Αποσυνδέστε όλους τους καταναλωτές από την μπαταρία (απενεργοποίηση μέσω αποσύνδεσης της μπαταρίας ή τραβώντας την κεντρική ασφάλεια).
 • Προσέξτε ώστε η επιφάνεια της μπαταρίας να είναι στεγνή και να παραμείνει στεγνή.
 • Στην περίπτωση μίας αφαίρεσης πρέπει να αποθηκεύσετε την μπαταρία σε ένα στεγνό και όσο το δυνατόν ψυχρό μέρος (πλήρως φορτισμένη).
 • Εφαρμόστε κατά την αποθήκευση της μπαταρίας μία προστασία βραχυκυκλώματος.
 • Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την τοποθέτηση στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ή πριν από τη δημιουργία επαφής με το ηλεκτρικό δίκτυο του οχήματος.
 • Στο τέλος και το σπουδαιότερο: Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια των εργασιών με μπαταρίες μολύβδου-οξέος!

 

Υπάρχουν επίσης αντίστοιχες συσκευές φόρτισης, οι οποίες διατηρούν αυτόματα το επίπεδο φόρτισης (όλοι οι φορτιστές μπαταριών Banner) Η συσκευή φόρτισης μπορεί έτσι να παραμείνει συνδεδεμένη με την μπαταρία ολόκληρο τον χειμώνα χωρίς να υποστεί ζημιά η μπαταρία.

Η Duracell συνιστά την τοποθέτηση μόνο μπαταριών με τάση ηρεμίας > 12,50V.

 

– Πριν από την τοποθέτηση και την αφαίρεση της μπαταρίας απενεργοποιήστε τον κινητήρα και όλους τους καταναλωτές ρεύματος.

– Αποφύγετε τα βραχυκυκλώματα μέσω εργαλείων.

– Κατά την αφαίρεση αποσυνδέστε πρώτα τον αρνητικό πόλο (-) και έπειτα τον θετικό πόλο (+).

– Πριν από την τοποθέτηση της μπαταρίας καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης στο όχημα.

– Τοποθετήστε σταθερά την μπαταρία.

– Καθαρίστε τους πόλους της μπαταρίας και τους ακροδέκτες των πόλων και επαλείψτε ελαφρά με γράσο ελεύθερο από οξέα.

– Κατά την τοποθέτηση συνδέστε πρώτα τον θετικό πόλο (+) και έπειτα τον αρνητικό πόλο (-). Προσέξτε τη σωστή έδραση των ακροδεκτών πόλων.

 

Προσοχή: Τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος (οδηγίες χρήσης ή συντήρησης)!

Πρέπει να αφαιρεθεί η μπαταρία για την επαναφόρτιση ώστε να προληφθούν τυχόν ζημιές στο όχημα; Προσέξτε τον τύπο της συσκευής φόρτισης. Αρκετές φορές θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήματος ή σε αυτές του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης πολύτιμες συμβουλές για τη φόρτιση στο όχημα. Γενικά ισχύει ότι οι πλήρως αυτόματες συσκευές φόρτισης (περιορισμός τάσης φόρτισης με 14,8V) είναι κατάλληλες για τη φόρτιση των μπαταριών που είναι τοποθετημένες στο όχημα.

 

Αν η συσκευή σας φόρτισης διαθέτει ένα αυτόματο πρόγραμμα λειτουργίας με τάσεις >15,9V τότε πρέπει η μπαταρία να αποσυνδεθεί οπωσδήποτε από το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος ή να αφαιρεθεί από το όχημα. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να καταστραφούν οι τοποθετημένες μονάδες ελέγχου λόγω ρευμάτων υπέρτασης και η ζημιά που θα προέκυπτε θα ήταν μεγάλη! Προσοχή: Κατά την αποσύνδεση προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.

 

– Οι μπαταρίες επιτρέπεται να φορτίζονται μόνο με συνεχές ρεύμα. Συνδέστε τον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας με τον θετικό πόλο (+) της συσκευής φόρτισης και τον αρνητικό πόλο (-) με τον αρνητικό πόλο (-) της συσκευής φόρτισης.

– Ενεργοποιήστε τη συσκευή φόρτισης μόνο αφού έχει συνδεθεί η μπαταρία. Στο τέλος της φόρτισης αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή φόρτισης.

– Σαν ρεύμα φόρτισης συνιστάται ένα δέκατο της χωρητικότητας. (π.χ. 44 Ah: 10 = 4,4 A ρεύμα φόρτισης).

– Η θερμοκρασία του οξέος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης τους 55 βαθμούς C. Σε περίπτωση υπέρβασης πρέπει να διακόπτεται η φόρτιση.

– Κατά τη φόρτιση πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός.

- Οι βιδωτές συνδέσεις των μπαταριών δεν πρέπει να ανοιχτούν.

- Προσέξτε ότι το 1,2πλάσιο της ληφθείσας χωρητικότητας πρέπει να φορτιστεί ξανά αντίστροφα. (π.χ.: ληφθείσα χωρητικότητα 30Ah --> επιστροφή φόρτισης 36Ah!)

- Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν το ρεύμα τείνει προς το 0 ή δεν μειώνεται παραπάνω ή έχει απενεργοποιηθεί η αυτόματη συσκευή φόρτισης.

 

Για βαθιά εκφορτισμένες μπαταρίες υγρών στοιχείων συνιστάται τάση φόρτισης 16V (αποσυνδέστε την μπαταρία οπωσδήποτε από το ηλεκτρονικό σύστημα οχήματος)!

 

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης δημιουργείται κροτούν αέριο που είναι εκρηκτικό! Η φωτιά, οι σπινθήρες, το ανοιχτό φως και το κάπνισμα απαγορεύονται!

Duracell Extreme AGM:

Να φορτίζεται οπωσδήποτε με συσκευή φόρτισης που έχει ρύθμιση τάσης (μεγ. 14,8V)! Η χρήση συνηθισμένων συσκευών φόρτισης χωρίς ρύθμιση τάσης καταστρέφει την μπαταρία λόγω υπερφόρτισης και προκαλεί διαρροή του ηλεκτρολύτη!

Ναι, σημαντικά.
Η συμβατική μπαταρία εκκίνησης έχει σχεδιαστεί, όπως υποδεικνύεται από το όνομα, για έναν και μοναδικό σκοπό, να παρέχει μεγάλη ποσότητα ενέργειας για την εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, το σύστημα φόρτισης του οχήματος φροντίζει για την επαναφόρτιση της ενέργειας που έχει καταναλωθεί ενώ παράλληλα τροφοδοτεί και όλους άλλους ηλεκτρικούς καταναλωτές.

 

Μια μπαταρία Start/Stop αναλαμβάνει πολλά περισσότερα από την απλή εκκίνηση του κινητήρα.

Τροφοδοτεί τους διάφορους ηλεκτρικούς καταναλωτές με ενέργεια όταν το όχημα είναι ακίνητο και ο κινητήρας είναι σβηστός (διακοπή λειτουργίας). Πρέπει να διασφαλιστεί ολόκληρη η τροφοδοσία δικτύου οχήματος μαζί με την επόμενη διαδικασία εκκίνησης! Αυτό σημαίνει, ότι η τεχνολογία και τα μέρη μιας μπαταρίας Start/Stop διαφέρουν σημαντικά από αυτά μιας συμβατικής μπαταρίας εκκίνησης.


Προσέξτε:
Αν σε ένα αυτοκίνητο με τεχνολογία Start/Stop τοποθετηθεί εκ παραδρομής - από λάθος ταξινόμηση – ή για μείωση του κόστους, μια συμβατική μπαταρία υγρών στοιχείων, τότε μια βλάβη της μπαταρίας ή μια ολοκληρωτική βλάβη είναι αναπόφευκτη. Ανάλογα με το προφίλ οδήγησης (σύντομη διαδρομή, stop-and-go) μια συμβατική μπαταρία εκκίνησης θα καταστραφεί εντός λίγων μηνών, λόγω του εξαιρετικά υψηλού κυκλικού φορτίου από τη λειτουργία Start/Stop του κινητήρα.


Η βλάβη της μπαταρίας οδηγεί με τη σειρά της σε διάφορες δυσλειτουργίες του οχήματος (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Start/Stop). Σε αυτά προστίθενται πρόβλημα που συνεπάγονται τη βλάβη της μπαταρίας, όπως πιθανή απώλεια χρόνου, αναμονή για βοήθεια, καθυστερήσεις, προβλήματα με τα ραντεβού και δυσαρέσκεια με την τοποθετημένη ανταλλακτική μπαταρία.

 

Συνεπώς μην τοποθετείτε σε καμία περίπτωση μια συμβατική μπαταρία υγρών στοιχείων σε ένα αυτοκίνητο με λειτουργία Start/Stop, το οποίο εργοστασιακά είχε εξοπλιστεί με μπαταρία AGM* ή EFB**. Όταν απαιτείται πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί ξανά μια μπαταρία AGM ή EFB! Σε ίδιο περίβλημα και με ίδια κατηγορία ισχύος.

 

Συμβουλή από την Duracell Automotive: Η αναβάθμιση της μπαταρίας Extreme EFB σε μια ακόμα πιο ισχυρή μπαταρία Extreme AGM με πιο σταθερούς κύκλους λειτουργίας είναι δυνατή στα περιβλήματα L3/H6 (70 Ah) και L4/H7 (80 Ah). Απευθυνθείτε σχετικά στον αρμόδιο σύμβουλο πελατών Duracell.

 

*AGM = Absorbent Glass Mat, το οξύ είναι αναρροφημένο και δεσμευμένο σε υαλοΰφασμα
**EFB = Enhanced Flooded Battery, η μπαταρία εκκίνησης με σταθερούς κύκλους

Έτσι μπορείτε να υπολογίσετε τη σωστή χωρητικότητα για τη Duracell Leisure.

Ένα παράδειγμα: Ψάχνετε μια μπαταρία τροφοδοσίας για το ηλεκτρικό σκάφος σας. Σε ένα δίκτυο 24V χρησιμοποιείται ένας ηλεκτροκινητήρας ισχύος 600W. Επιπλέον πρέπει να τροφοδοτηθούν με ρεύμα ένα ραδιόφωνο, διάφορα φώτα θέσης και ένα βυθόμετρο (συνολικά 50W). Θέλετε να έχετε αυτονομία 5 ωρών.

 

Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται στον τύπο

Watt : Volt = Ampere x Ώρες x Συντελεστής ασφαλείας = Συνολική χωρητικότητα σε Ah, δηλαδή: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230Ah (K20)

 

Σε μπαταρίες υγρών στοιχείων ο συντελεστής ασφαλείας θα πρέπει να οριστεί ως προεπιλογή στο 70% (σε μπαταρίες επανασύνδεσης, δηλαδή AGM και Gel, στο 30%). Στην περίπτωση αυτή συνιστούμε τη χρήση τεσσάρων Duracell Leisure DL115  (από 115Ah), τις οποίες συνδέετε σε σειρά (2x12V=24V) και παράλληλα.

Η αποφόρτιση της μπαταρίας οφείλεται πιθανόν στις υψηλές ανάγκες ρεύματος ηρεμίας (>20mA) του οχήματος.

 

Φορτίστε την μπαταρία πλήρως με μια εξωτερική συσκευή φόρτισης (με περιορισμό τάσης περ. 14,8V) και μετρήστε την τάση της μπαταρίας μετά από χρόνο ηρεμίας τουλάχιστον 5 ωρών.

 

Η μετρημένη τάση θα πρέπει να βρίσκεται στο εύρος 12,7 - 12,8V.

 

Αν η τάση έχει υψηλότερη τιμή τότε σβήστε για περ. 10 δευτερόλεπτα τα μεσαία φώτα του οχήματός σας και μετρήστε ακόμα μία φορά την τάση ηρεμίας αφού περιμένετε περ. 1 λεπτό. Αν η τιμή της τάσης είναι κάτω από περ. 12,6V, τότε πρέπει να ξεκινήσετε ξανά τη διαδικασία φόρτισης.

 

Αν η συσκευή φόρτισης διαθέτει «πρόγραμμα επανενεργοποίησης», τότε η μπαταρία πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί από το όχημα πριν από τη φόρτιση!

 

Διαφορετικά υπάρχει η πιθανότητα να προκληθεί μία μη αντιστρεπτή βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος λόγω της υψηλής τάσης στο δίκτυο οχήματος.

Η μπαταρία Duracell Advanced «Europatypen» (συνολικό ύψος 175 ή 190mm)  έχει το άνοιγμα για τη σύνδεση της κεντρικής απαέρωσης στην αριστερή πλευρά (πόλος - σε μπαταρίες με συνδεσμολογία 0) ή στη δεξιά πλευρά (πόλος + σε μπαταρίες με συνδεσμολογία 0).
Η άλλη πλευρά είναι σφραγισμένη με μία μικρή τάπα που μπορεί να αφαιρεθεί.

Αν στην περίπτωσή σας δεν είναι κατάλληλη η πλευρά του ανοίγματος απαέρωσης, τότε μπορεί να αφαιρεθεί η μικρή τάπα.
Προσοχή! Η μικρή τάπα που έχει αφαιρεθεί πρέπει να συνδεθεί στην αντίθετη πλευρά στο κανάλι απαέρωσης.

Για την αφαίρεση της μικρής τάπας χρησιμοποιείστε παρακαλώ μία ξυλόβιδα με διάμετρο 5 mm.
Βιδώστε τη βίδα με το χέρι στην μικρή οπή της «μικρής τάπας» και αμέσως μετά τραβήξτε προς τα έξω τη βίδα μαζί με την μικρή τάπα.

Μην φοβάστε. Η μικρή τάπα δεν μπορεί να ωθηθεί μέσα στην μπαταρία.

 

 

Για να επιτευχθεί μία μεγάλη διάρκεια ζωής, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις ακόλουθες υποδείξεις:

 

 • Η επιφάνεια της μπαταρίας να διατηρείται καθαρή και στεγνή.
 • Να ελέγχετε τακτικά τη στάθμη οξέος και αν είναι αναγκαίο να συμπληρώνετε αφαλατωμένο ή απεσταγμένο νερό. Ποτέ μην συμπληρώνετε οξύ. Αν η απώλεια νερού είναι υψηλή τότε πρέπει να ελέγχεται η τάση του ρυθμιστή από ένα εξειδικευμένο άτομο.
 • Μην χρησιμοποιείτε τα λεγόμενα «μέσα βελτίωσης».
 • Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να ελεγχθεί μετρώντας την πυκνότητα οξέος ή την τάση ηρεμίας. Όταν επιτευχθεί πυκνότητα οξέος 1,24 kg/l ή 12,50V πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία.
 • Σε εποχικά χρησιμοποιούμενα οχήματα συνιστάται να γίνεται δύο φορές φόρτιση εξισορρόπησης με εξωτερική συσκευή φόρτισης ή να διατηρείται το επίπεδο φόρτισης.

 

Σε κάθε περίπτωση η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από τη θέση εκτός λειτουργίας.

 

Duracell Extreme AGM: Η κατάσταση φόρτισης μπορεί να υπολογιστεί αποκλειστικά μέσω της τάσης ηρεμίας. Αν η τάση ηρεμίας είναι ≤ 12,50V πρέπει να επαναφορτιστεί η μπαταρία. Η μέτρηση της πυκνότητας οξέος ή μία συμπλήρωση απεσταγμένου νερού δεν επιτρέπεται - αυτό θα είχε ως συνέπεια την καταστροφή της μπαταρίας.

Προβλέπουμε τη χρήση ενός λαστιχένιου σωλήνα απαέρωσης (αριθμός εξαρτήματος 1030001700 με μήκος σωλήνα 90cm συμπ. του γωνιακού τεμαχίου) σε όλες τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος που τοποθετούνται στον εσωτερικό χώρο/χώρο επιβατών.

 

Ορισμένα οχήματα διαθέτουν έναν λαστιχένιο σωλήνα με τοποθετημένο γωνιακό τεμάχιο για την απαγωγή των αερίων μπαταρίας. Αν αυτό ισχύει για το δικό σας όχημα, τότε ο λαστιχένιος σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί μέσω του γωνιακού τεμαχίου στο αντίστοιχο άνοιγμα απαέρωσης της μπαταρίας. Όταν υπάρχει στην άλλη πλευρά ένα άνοιγμα απαέρωσης, τότε πρέπει να σφραγιστεί με μια τάπα!
Όταν απαιτείται αντικατάσταση της τάπας για απαέρωσης μπαταρίας ή του λαστιχένιου σωλήνα απαέρωσης, επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο έμπορο/τον σύμβουλο πωλήσεων Duracell.

 

Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση μπαταριών μολύβδου-οξέος!

 • Και οι δύο μπαταρίες πρέπει να έχουν περίπου την ίδια ηλικία!
 • Και οι δύο μπαταρίες πρέπει να εμφανίζουν τις ίδιες τάσεις ηρεμίας.
 • Και οι δύο μπαταρίες πρέπει να φέρουν την ίδια ονομασία τύπου!
 • Οι συνδετικοί αγωγοί πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντοί.
 • Οι διαστάσεις των συνδετικών αγωγών πρέπει να είναι επαρκείς.

Στη σύνδεση εν σειρά (=σύνδεση σειράς) αθροίζονται οι τάσεις των επιμέρους μπαταριών.

Για τη δημιουργία ενός δικτύου οχήματος 24 V πρέπει να συνδεθούν δύο μπαταρίες σε σειρά.

 

Προσέξτε:

 • Και οι δύο μπαταρίες πρέπει να έχουν την ίδια ονομασία τύπου.
 • Και οι δύο μπαταρίες πρέπει να έχουν περίπου την ίδια ηλικία.
 • Και οι δύο μπαταρίες πρέπει να έχουν την ίδια κατάσταση φόρτισης.
 • Οι αγωγοί σύνδεσης πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και θα πρέπει να διατηρούνται κατά το δυνατόν κοντοί.
 • Αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες μαζί!


Όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω συστάσεις, παρουσιάζεται λόγω των διαφορετικών εσωτερικών αντιστάσεων των επιμέρους μπαταριών ένας διαχωρισμός της τάσης και έτσι ένα ασύμμετρο φορτίο κατά τη φάση φόρτισης και εκφόρτισης.

 

Στη σύνδεση εν σειρά αθροίζονται οι επιμέρους χωρητικότητες καθώς και το ρεύμα ψυχρής εκκίνησης των επιμέρους μπαταριών.


Προσέξτε:

 • Και οι δύο μπαταρίες πρέπει να έχουν την ίδια ονομασία τύπου.
 • Και οι δύο μπαταρίες πρέπει να έχουν περίπου την ίδια ηλικία.
 • Και οι δύο μπαταρίες πρέπει να έχουν την ίδια κατάσταση φόρτισης.
 • Οι αγωγοί σύνδεσης πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και θα πρέπει να διατηρούνται κατά το δυνατόν κοντοί.
 • Αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες μαζί!


Όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω συστάσεις, παρουσιάζεται λόγω των διαφορετικών εσωτερικών αντιστάσεων των επιμέρους μπαταριών ένας διαχωρισμός του ρεύματος και έτσι ένα ασύμμετρο φορτίο κατά τη φάση φόρτισης και εκφόρτισης. Μεταξύ των μπαταριών ρέουν εν μέρει υψηλά ρεύματα αντιστάθμισης.

 

Εφόσον γίνεται κατασκευαστικά, συνιστάται η χρήση μίας μόνο μπαταρίας με μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Η φυσική ηλικία της μπαταρίας έχει μόνο περιορισμένη σημασία για τη διάρκεια ζωής και τη φυσική κατάσταση της μπαταρίας. Για αυτό τον λόγο από τους χαραγμένους κωδικούς πάνω στις μπαταρίες Duracell δεν βγαίνουν αυτονόητα συμπεράσματα για την ηλικία της.

 

Η ημερομηνία της παραγωγής δεν είναι τόσο σημαντική όσο το χρονικό σημείο έναρξης λειτουργίας στο όχημα. Τότε μόνο θα καταπονηθεί η μπαταρία εκκίνησης και θα αρχίσει η ηλεκτροχημική διεργασία φθοράς της μπαταρίας.

 

Στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην παραγωγή και στην πώληση της μπαταρίας προς τον τελικό καταναλωτή δεν «παλιώνει» η μπαταρία, εφόσον διατηρείται σε μία καλή και φορτισμένη κατάσταση και αυτό συμβαίνει στις μπαταρίες Duracell και στους συμβεβλημένους αντιπροσώπους.


 

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας καθορίζεται πολύ περισσότερο από τον αριθμό των κύκλων εκφόρτισης και φόρτισης και το βάθος εκφόρτισης παρά από τη φυσική ηλικία της μπαταρίας.

 

Τεκμήριο για την εγγύηση και την παροχή εγγύησης είναι μόνο η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία της αγοράς!

 

Η σήμανση DOT με μια ακολουθία ψηφίων, η οποία υποδεικνύει στα λάστιχα του αυτοκινήτου την ημερομηνία κατασκευής (DOT=Department Of Transportation USA), δεν είναι απαραίτητη στις μπαταρίες εκκίνησης!

Η AGM θα πρέπει να εκφορτίζεται μέχρι το 50% της πλήρους κατάστασης φόρτισης.

 

Γενικά ισχύει, όσο πιο βαθιά είναι η εκφόρτιση, τόσο μικρότερη είναι η αναμενόμενη διάρκεια ζωής. Μια μπαταρία AGM συμπληρώνει σε βαθιά εκφόρτιση 50% (τάση ηρεμίας περ. 12,3V) περ. 400 κύκλους. Φροντίστε για την άμεση επαναφόρτιση μόλις επιτευχθεί το όριο τάσης ηρεμίας των περ. 12,5V.

 

Για να μπορέσει να μετρηθεί η τάση ηρεμίας πρέπει να περιμένετε περ. 5 ώρες μετά από τον τερματισμό της φόρτισης ή να μην υπάρχει εκφόρτιση για τουλάχιστον μία ώρα.

Παρακαλούμε αποδεχτείτε τα Marketing Cookies για να δείτε το περιεχόμενο