Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΑΞΙ

Δύναμη εκκίνησης σταθερών κύκλων

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΑΞΙ

 

Εδώ βλέπετε έναν κατάλογο των μπαταριών εκκίνησης και δικτύου οχήματος, οι οποίες ενδείκνυνται για ταξί.