Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

Μπαταρίες εκκίνησης για σκληρή χρήση

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

 

Εδώ βλέπετε έναν κατάλογο των μπαταριών εκκίνησης, οι οποίες  ενδείκνυται για τη σκληρή χρήση εκτός δρόμου.