Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ισχύς για το δίκτυο ενέργειας οχήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

 

Εδώ βλέπετε έναν κατάλογο όλων των μπαταριών εκκίνησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως ρυθμιστική μπαταρία. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν έναν συσσωρευτή υψηλής τάσης για τη μετάδοση κίνησης. Επιπλέον απαιτείται ένα δίκτυο ενέργειας οχήματος 12V για τη λειτουργία των εγκεφάλων και άλλων ηλεκτρικών καταναλωτών όπως των θερμαινόμενων καθισμάτων ή των συσκευών πολυμέσων.