Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ/ΙΣΤΙΟΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΜΗΓΟΙ

Ρεύμα που μπορείτε να πάρετε μαζί σας

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ

 

Εδώ βλέπετε έναν κατάλογο των μπαταριών χαμηλής αυτοεκφόρτισης, οι οποίες ενδείκνυνται για ιστιοφόρα και ιστιοφόρες θαλαμηγούς,  για την τροφοδοσία του δικτύου.