Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Δύναμη για οχήματα επαγγελματικής χρήσης

Η σύστασή μας για την επιλογή που κάνατε


 

Menarini
Ομάδα: Φορτηγά
Κατασκευαστής: Menarini
Μοντέλο: 418 AC
Τύπος UK
632 SHD
Τύπος SAB
688 SHD
Ονομαστική τάση
12
Χωρητικότητα (Ah)
225
Ρεύμα ελέγχου ψύχους EN (A)
1150
Συνδεσμολογία
3
Πόλος σύνδεσης
1
Μέγ. Μήκος (mm)
517
Μέγ. Πλάτος (mm)
273
Μέγ. Ύψος κιβωτίου (mm)
212
Μέγ. Συνολικό ύψος (mm)
240
Χαρακτηριστικά μπαταρίας
mGGARZS
Λωρίδα βάσης
B00
Τύπος UK
632
Τύπος SAB
688
Ονομαστική τάση
12
Χωρητικότητα (Ah)
225
Ρεύμα ελέγχου ψύχους EN (A)
1050
Συνδεσμολογία
3
Πόλος σύνδεσης
1
Μέγ. Μήκος (mm)
517
Μέγ. Πλάτος (mm)
273
Μέγ. Ύψος κιβωτίου (mm)
212
Μέγ. Συνολικό ύψος (mm)
240
Χαρακτηριστικά μπαταρίας
mG
Λωρίδα βάσης
B00