Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Δύναμη για οχήματα επαγγελματικής χρήσης

Η σύστασή μας για την επιλογή που κάνατε


 

Mercedes Benz
Ομάδα: Μηχανήματα τεχνικών έργων και γεωργικά μηχανήματα
Κατασκευαστής: Mercedes Benz
Μοντέλο: Tractors 65/70, 67/70, 680, 700, 800, 900, 1000, 1300, 1500, 1600
Τύπος UK
637 SHD
Τύπος SAB
685
Ονομαστική τάση
12
Χωρητικότητα (Ah)
145
Ρεύμα ελέγχου ψύχους EN (A)
800
Συνδεσμολογία
3
Πόλος σύνδεσης
1
Μέγ. Μήκος (mm)
514
Μέγ. Πλάτος (mm)
189
Μέγ. Ύψος κιβωτίου (mm)
195
Μέγ. Συνολικό ύψος (mm)
220
Χαρακτηριστικά μπαταρίας
mGGARZS
Λωρίδα βάσης
B00
Τύπος UK
637
Τύπος SAB
683
Ονομαστική τάση
12
Χωρητικότητα (Ah)
140
Ρεύμα ελέγχου ψύχους EN (A)
760
Συνδεσμολογία
3
Πόλος σύνδεσης
1
Μέγ. Μήκος (mm)
514
Μέγ. Πλάτος (mm)
189
Μέγ. Ύψος κιβωτίου (mm)
195
Μέγ. Συνολικό ύψος (mm)
220
Χαρακτηριστικά μπαταρίας
mG
Λωρίδα βάσης
B00/01