Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Δύναμη για οχήματα επαγγελματικής χρήσης

Η σύστασή μας για την επιλογή που κάνατε


 

Fortschritt
Ομάδα: Μηχανήματα τεχνικών έργων και γεωργικά μηχανήματα
Κατασκευαστής: Fortschritt
Μοντέλο: E 512 - E 524
Τύπος UK
629 SHD
Τύπος SAB
696 SHD
Ονομαστική τάση
12
Χωρητικότητα (Ah)
180
Ρεύμα ελέγχου ψύχους EN (A)
1000
Συνδεσμολογία
3
Πόλος σύνδεσης
1
Μέγ. Μήκος (mm)
514
Μέγ. Πλάτος (mm)
223
Μέγ. Ύψος κιβωτίου (mm)
195
Μέγ. Συνολικό ύψος (mm)
220
Χαρακτηριστικά μπαταρίας
mGGARZS
Λωρίδα βάσης
B00
Τύπος UK
629
Τύπος SAB
696
Ονομαστική τάση
12
Χωρητικότητα (Ah)
180
Ρεύμα ελέγχου ψύχους EN (A)
950
Συνδεσμολογία
3
Πόλος σύνδεσης
1
Μέγ. Μήκος (mm)
514
Μέγ. Πλάτος (mm)
223
Μέγ. Ύψος κιβωτίου (mm)
195
Μέγ. Συνολικό ύψος (mm)
220
Χαρακτηριστικά μπαταρίας
mG
Λωρίδα βάσης
B00